Ramowy rozkład dnia

Drukuj E-mail

alt                  RAMOWY  ROZKŁAD DNIA         

   
 6:30 – 8:00   Schodzenie się dzieci;stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających

                      zainteresowaniom dziecięcym, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne,

                      tematyczne,badawcze itp. ogladanie ksiązek albumów czasopism dziecięcych,

                      prace porządkowe w sali

8:00 – 8:15    
Ćwiczenia poranne

 

8:15 -  8:30     Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania,

8:30 – 9:00     Śniadanie

9:00 – 9:15     Mycie zębów

9:15 – 10:15   Blok edukacyjny planowany przez nauczyciela zgodnie z przyjętym

                        programem wychowania przedszkolnego  z uwzględnieniem potrzeb

                        i możliwości dzieci

10:15 – 11:15  Pobyt wna świeżym powietrzu - zabawy i gry ruchowe, obserwacvje przyrodnicze,

 

11:15 - 12:15  Zabawy dowolne w sali lub na placu zabaw

12:15 – 12:30  Przygotowanie do obiadu

12:30 – 13:00  Obiad

13:00 – 15:00    Sytuacje edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz

                          podejmowane z inicjatywy dzieci - zabawy konstrukcyjne, tematyczne, ze śpiewem ,

                         działalność plstyczna, zabawy ruchowe w sali lub na placu zabaw

                          zajęcia dodatkowe: język angielski, religia

15:00 – 16:30    Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom

                          dzieci.

                          W zalezności od pory roku - abawy  dowolne w ogrodzie

                          Prace porzadkowe w sali,

                          Rozchodzenie się dzieci do domu.